Spoštovani obiskovalci/obiskovalke spletne strani, toplo vabljeni v nekdanji Gutenbergerjev mlin v centru Mežice, v katerem je postavljena stalna razstava, ki je posvečena čebelarski dediščini Rudolfa Galoba, Mežice in Koroške.

Osredotočena je na obdobje preloma prejšnjega stoletja, ki je bilo v pridelanem medu in čebeljih produktih tedanjih generacij pod goro Peco izjemno darežljivo.

Ogledali si boste lahko bogato dediščino, ki so nam jo zapustili zavzeti čebelarji: panjske končnice, opremo, orodje in izčrpno arhivsko gradivo.

Foto: Aleksander Praper Foto: Aleksander Praper Foto: Aleksander Praper Foto: Aleksander Praper Foto: Aleksander Praper

Osrednji prostor je namenjen panjskim končnicam iz zbirke Rudolfa Galoba. Te poslikane lesene deščice kljub najpreprostejši slikarski tehniki in kompoziciji tudi danes pripovedujejo nešteto zgodb, ki jih lahko vedno na novo prepoznavamo, interpretiramo in o njih razmišljamo.

Okoli čevnic smo nanizali utrinke iz zgodovine čebelarjenja in organiziranosti te dejavnosti na Koroškem v obdobju, ko so tu še čebelarili v kranjičih, a so v čebelnjake pričeli uvajati panje s premakljivim satjem.

V manjši niši smo na kratko predstavili tudi zgodovino več kot 100 let stare stavbe in usodo njenih nekdanjih lastnikov, članov družine Gutenberger.

Mali prostor, urejen kot spominska soba Rudolfa Galoba, ponazarja okolje, v katerem se je ta učitelj in šolski upravitelj, Sokol, občinski odbornik, sadjar in čebelar dobro počutil in v njem rad delal, ter ga predstavi kot vsestranskega človeka, ki je aktivno soustvarjal zgodovino Mežice.

Razstava je bila podprta v okviru projekta Lokalnih akcijskih skupin v letu 2011 in sofinancirana s strani EKSRP in osi PRP 2007-2013.